จุดเสี่ยงไวรัสโควิดในที่สาธารณะ จับแล้วต้องรีบล้าง

จุดเสี่ยงไวรัสโควิด จับแล้วต้องรีบล้าง

กรมควบคุมโรค เผยจุดเสี่ยงที่สัมผัสร่วมในที่สาธารณะ เช่น ราวบันได ห้องน้ำสาธารณะที่ใช้ร่วมกัน ลูกบิดหรือที่จับประตู เป็นต้น

หากสัมผัสแล้วควรรีบล้างมือด้วยน้ำ และ สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเร็ว เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19

เป็นการป้องกันโรค และ ลดโอกาสการนำเชื้อเข้ามาติดต่อสู่คนในครอบครัว

สำหรับจุดเสี่ยงที่มีโอกาสจะสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ ในที่สาธารณะ ที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

เช่น ราวบันได ห้องน้ำสาธารณะที่ใช้ร่วมกัน ลูกบิดหรือที่จับประตู โทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกันในองค์กร ไมโครโฟน ราวจับรถสาธารณะ เหรียญหรือธนบัตร ตู้ ATM โต๊ะทำงาน รถเข็นหรือตะกร้าในห้างหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ปุ่มกดลิฟต์ และ ที่เปิดประตูรถสาธารณะ เป็นต้น

หากมีการสัมผัสจุดเสี่ยงหรือใช้ของร่วมกับผู้อื่น ควรรีบล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเร็ว

เลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงในแพร่และรับเชื้อดังกล่าว

ที่มา : กรมควบคุมโรค
https://ddc.moph.go.th

แชร์บทความนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง