วิธีใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผลดีที่สุด

วิธีใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผลดีที่สุด

วิธีใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผลดีที่สุด ยึดหลัก 3 ถูก คือ ถูกเวลา ถูกวิธี และถูกชนิด

ถูกเวลา

– ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา ทั้งขณะอยู่ในบ้านและนอกบ้าน

ถูกวิธี

– ใส่หน้ากากให้แนบชิดหน้าและคลุมจมูก แก้ม และคางเสมอ

ถูกชนิด

– หน้ากากผ้า เหมาะสำหรับทำกิจกรรมในที่ที่มีคนน้อยไม่แออัด เช่น ในบ้าน

– หน้ากากอนามัยที่เป็นใยสงเคราะห์ เช่น หน้ากากทางการแพทย์ เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ปิด เช่น ในห้อง สวม 1 ชั้นก็เพียงพอ

– หากจำเป็นต้องไปในแหล่งชุมชน มีคนพลุกพล่าน เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ใส่ 2 ชั้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มั่นใจว่าสามารถป้องกันเชื้อได้ดียิ่งขึ้น โดยใส่หน้ากากทางการแพทย์ไว้ด้านใน สวมหน้ากากผ้าไว้ด้านนอก

หลักปฏิบัติอื่นๆ ที่ควรทำควบคู่กันไป 6 ประการ ได้แก่

ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา ทั้งขณะอยู่ในบ้านและนอกบ้าน
1. ล้างมือก่อนสวมหน้ากาก

โดยล้างด้วยน้ำและฟอกสบู่นาน 40-60 วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์เจล 70% ถูมือให้ทั่วนาน 20-30 วินาที หรือฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ 70%

2. ดูแลให้หน้ากากแนบกับหน้าเสมอ

ขอบหน้ากากต้องไม่เลื่อนลงขณะพูดคุย เพราะจะเกิดความเสี่ยงอาจได้รับเชื้อได้ เนื่องจากจะเป็นช่องทางให้เชื้อไวรัสเข้า-ออกได้อย่างอิสระ โดยไม่ถูกกรองผ่านทางหน้ากาก แม้จะสวมหน้ากากแล้ว

ใส่หน้ากากให้แนบชิดหน้าและคลุมจมูก แก้ม และคางเสมอ
3. ไม่ใส่หน้ากากซ้ำ

ควรเปลี่ยนทุก 6-8 ชั่วโมงหรือเปลี่ยนทุกวัน และเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อหน้ากากเปียกชื้นหรือมีคราบสกปรก เนื่องจากหากมีเชื้อโควิด 19 ติดอยู่ เชื้อจะมีชีวิตอยู่นานกว่า 1 สัปดาห์

4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้ากากขณะสวม

หากจำเป็นขอให้รีบล้างมือฟอกสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทันที

หน้ากากผ้า เหมาะสำหรับทำกิจกรรมในที่ที่มีคนน้อยไม่แออัด เช่น ในบ้าน
5. ห้ามใช้หน้ากากร่วมกับผู้อื่น

ไม่ว่าจะเป็นผู้ใกล้ชิดในครอบครัวเดียวกันก็ตาม

6. ทิ้งหน้ากากที่ใช้แล้วในถังขยะอย่างระมัดระวัง

ก่อนทิ้งให้พับหน้ากากส่วนที่สัมผัสกับใบหน้าซึ่งเป็นส่วนที่สัมผัสน้ำมูก น้ำลายเข้าด้านในแล้วม้วนใส่ถุง มัดปากถุงปิดให้สนิท

ในกรณีที่เป็นผู้ติดเชื้อขอให้ทิ้งใส่ถุง 2 ชั้น และราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง และมัดปากถุงให้สนิท

ที่มา : ศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน /สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
https://ddc.moph.go.th

แชร์บทความนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง